Rata común

Rattus norvergicus

 

-Descrición: rata común, marrón ou gris. Pesan uns 300 gr.

-Hábitat natural: o seu ambiente preferido é toda a área de condución de saídas de auga e redes de sumidoiros; debido á súa predilección pola humidade. Non é moi áxil e mal escalador, poucas veces se instalan nos edificios. Coloniza os estratos inferiores, sobre o nivel do chan, normalmente viven en covas que constrúen preferentemente en lugares húmidos ou con proximidade á auga ou en sumidoiros.

-Alimentación: a súa dieta é omnívora a pesar de que prefiren cereais, ovos, carne, … Poden chegar a ser tan voraces que cada día comen o equivalente a un terzo do seu peso.

-Ciclo vital: alcanzan a madurez sexual aos 2-3 meses, tendo un máximo de 7 camadas ao ano con 8-12 crías en cada unha. Poden vivir de 1 a 3 anos de media. Para a construción dos niños utilizan diversos materiais como pano, plástico, papel, palla …

×