Tratamiento Desinsectación

 

Os procedementos de xestión e control de pragas oriéntanse a combinar diferentes actuacións de forma conxunta e coordinada.

Resulta fundamental, primeiro, coñecer o/os tipo/s de inzo/s a controlar: o insecto ou insectos, e dese xeito, saberemos o seu ciclo biolóxico e hábitos de vida. Estudamos tamén a súa distribución espacial, cuantificamos a infestación e avaliamos a súa incidencia.

A aplicación de Biocidas Biorracionais, que destacan pola súa baixa ou nula toxicidade para humanos, fauna e flora, así como polo seu escaso impacto no medio ambiente, é cara onde se dirixe o control integral de pragas, e en ARUMIA, pola importancia que lle concedemos a estes aspectos, témolo moi presente.

Deste modo algúns dos sistemas que utilizamos son:

Feromonas: que son sustancias químicas segregadas polos insectos e que orixinan unha resposta noutro insecto da mesma especie. Existen varias clases de feromonas e hai tamén feromonas propias de determinados insectos, como no caso das cascudas.
Xeles: con moi baixa toxicidade, que utilizamos principalmente en tratamentos para cascudas e formigas.

Ademais, contamos con outros sistemas, para cando a situación de infestación nos aconsella utilizar outros métodos, como poden ser o pincelado, a pulverización ou a termonebulización de produtos insecticidas de uso profesional, acompañando o aspirado.
Para determinadas pragas, como as chinches, contamos con dispositivos de vapor seco e por temperatura, que permiten un tratamiento eficaz sen recorrer a produtos químicos que poden resultar nocivos.

Os tres pasos no tratamento de desinsectación son:

1) Avaliación ou diagnóstico no que examinaremos o caso.
2) O equipo especializado de Arumia realizará a desinsectación necesaria para eliminar a praga
3) O último paso é o seguimento, para asegurar a efectividade do tratamento e evitar novas infestacións.

×