Pulgas

Descrición: insecto atéreo, parásito, da orde dos dípteros; chupa o sangue de persoas e animais; produce picaduras. A pulga femia pon entre 15 e 20 ovos ao día. Despois de dous días a dúas semanas os ovos eclosionan, as larvas están cegas, pasan por tres mudas larvarias, levan dunha semana a varios meses e despois das tres mudas as larvas fan un casulo de seda tecido no que as pupas son algunhas. 15 días e saen as pulgas adultas.

Hábitat natural: en pelo ou preto do seu hóspede.

Alimentos: sangue de humanos e outros animais de sangue quente (mamíferos e aves).

Ciclo vital: percorre un ciclo vital completo composto por ovo, larva, pupa e adulto.

×