Procesionaria do piñeiro

Procesionaria do piñeiro

Thaumetopoea pityocampa

 

-Descrición: a eiruga é de cor verdosa coa cabeza negra e vólvese gris, o seu corpo está cuberto de pelos picantes e alcanza un tamaño duns 40 mm. Os adultos aparecen no verán, reprodúcense e poñen nas agullas das árbores, formando un cilindro de ovos arredor da folla que a femia protexe deixando escamas do seu propio corpo. Os adultos teñen unha vida moi curta (2-3 días) son bolboretas de cor gris cinza con venación máis escura e as ás traseiras son brancas con bordo gris e unha mancha escura. Os ovos eclosionan ao cabo dun mes e as eirugas comezan a alimentarse dos brotes de piñeiro.

-Hábitat natural: bosques en toda a península.

-Alimentación: os brotes das árbores.

-Ciclo vital: metamorfose completa (ovos, eiruga, crisálida, bolboreta).

Control de aves en Galicia

Control de aves en Galicia

Arumia hónrase de ser a empresa líder e innovadora no control de aves en Galicia. Desde a nosa fundación, marcamos a diferenza con solucións efectivas e respectuosas para abordar os desafíos que presentan as aves no noso entorno natural. Desafíos do Control de Aves en...

read more
Cómo evitar a amenaza da legionelose

Cómo evitar a amenaza da legionelose

1. Como prolifera a bacteria Legionella: O papel da auga estancada A legionella é unha bacteria ambiental capaz de sobrevivir nun amplo intervalo de condicións físico-químicas, a súa temperatura óptima de crecemento dáse entre os 35 ºC e 37 ºC. O seu nicho ecolóxico...

read more
Vespas e velutinas

Vespas e velutinas

A avespa asiática (Vespa velutina) É unha especie de avespa da familia vespida orixinaria do sueste asiático. Esta avespa, como outras do seu tipo, aliméntase de insectos (abellas, formigas, bolboretas, pulgóns, etc.) e outros invertebrados. A abella Apis cerana,...

read more
×