Arumia do seu departamento de Saúde Ambiental, composto por profesionais con experiencia e formación en diversas ramas, pon á súa disposición os recursos técnicos e humanos para obter os mellores resultados na prevención e control da lexionelose en todo tipo de sistemas e instalacións segundo o R.D. 865/03:

-Sistemas de auga fría para consumo humano e auga quente sanitaria. -Torre de enfriamiento e condensadores evaporativos. -Enfriadores e Humidificadores por evaporación. -Piscinas e bañeiras de hidromasaxe de uso colectivo. -Sistemas de auga contra incendios. -Fontes ornamentais. -Sistemas de rega. -Túneles e lavado de pontes. -Todo tipo de sistemas que utilizan auga e xeran aerosois no seu proceso.

Despois dunha visita á instalación, deseñamos un plan de mantemento adaptado ás súas especificacións técnicas, realizamos tratamentos de limpeza e desinfección, tratamento continuo, elaboramos os rexistros do plan de autocontrol e as análises pertinentes.

O persoal de Arumia aconsella, elabora, actualiza o Libro de control e prevención que contén todos os documentos do plan de acción (os protocolos, os certificados de limpeza e desinfección, os informes de tratamento, os resultados analíticos, a documentación de os produtos empregados, os rexistros …).

×