Térmites/ termita

Isóteros

 

-Descrición: son insectos sociais que viven en colonias formadas por miles, incluso millóns de individuos. Cada casta garante unha función que serve para o bo desenvolvemento de todos os seus membros. A raíña é a reprodutora da colonia, os traballadores realizan a maior parte do traballo, incluída a procura e subministración de alimentos (celulosa) para toda a colonia e os soldados que a defenden.

-Hábitat natural: as termitas maioritarias son as do subsolo.

-Alimentación: celulosa de madeiras, libros, documentos, … A comida da colonia constitúe o principal problema para as nosas construcións.

-Ciclo vital: pasan por distintas fases: ovos, ninfas, varias mudas e adultos. (As termitas aladas)

×