Desratización

Desratización

Son moitas as comunidades, administracións de fincas, propiedades de vivendas ou negocios e instalacións industriais…que nos chaman por problemas relacionados cos roedores.

Os roedores, ademais de representar unha presenza incómoda en calquera fogar, comunidade ou instalación, son contaminantes potenciais e transmisores de doenzas, Incluso, poden ser causantes de perdas económicas a causa dos estragos que poden ocasionar.

A prevención de pragas en roedores fundaméntase no control da poboación múrida. Para iso, de acordo coas directrices técnicas establecidas en cada caso concreto, procedemos seguindo estes puntos básicos:

    • Inspección para identificar as especies involucradas e factores ambientais actuantes.
    • Elaboración de recomendacións en materia de hixiene e limpeza para impedir a disposición de alimentos e refuxio
    • Prevención pasiva da infestación coa eliminación de puntos de entrada
    • Redución da poboación múrida mediante a aplicación de rodenticidas

 

É importante destacar que colocamos o cebo sempre en condicións seguras, dentro de caixas convenientemente pechadas, denominadas portacebos, de maneira que fica impedido o acceso de calquera outro animal ás mesmas.

Estes cebos son identificados e rexistrados nun plano, ao igual que se rexistran as intervencións que realizamos así como os datos do seguimento que practicamos.

Os cebos, cando xa viron cumprida a súa función, retirámolos e xestionamos como é preceptivo, para evitar que queden no medio ambiente.

 

Eliminación e control de roedores de forma rápida e efectiva

Se cre que viu indicios de ratas ou ratos na súa casa ou negocio e desexa axuda profesional, podemos realizarlle un diagnóstico en Arumia: faríamoslle unha inspección de xeito totalmente gratuíto, e caso de que se confirmen as sospeitas, deseñaríamoslle un tratamento de desratización que se axuste ás súas necesidades co seu correspondente plan de acción.

Desinsectación

Desinsectación

Tratamiento Desinsectación   Os procedementos de xestión e control de pragas oriéntanse a combinar diferentes actuacións de forma conxunta e coordinada. Resulta fundamental, primeiro, coñecer o/os tipo/s de inzo/s a controlar: o insecto ou insectos, e dese xeito,...

read more
Desinfección por coronavirus

Desinfección por coronavirus

Servizos de desinfección de coronavirus En Arumia somos profesionais da desinfección de espazos, por iso ofrecémoslle a seguridade dos seus empregados e clientes coa garantía de Arumia. Todo o noso equipo está cualificado e ten os elementos necesarios para a súa...

read more
Control de Aves

Control de Aves

Para evitar que as aves (gaivotas, pombas estorniños, ...) habiten masivamente ou coloquen niños en cornixas, balcóns, patios de luces, chemineas, cubertas, no interior dos barcos, nas zonas portuarias ... a solución son as barreiras repelentes e capturas físicas,...

read more
×