Próteses de resina epoxi en vigas de madeira
Protesis de resina Epoxi en Viga de madera

Como funcionan as próteses de resina epoxi en vigas de madeira?

Cando unha peza de madeira, como unha viga o algún elemento da cuberta, presenta áreas inservibles debido á acción dos xilófagos ou outros axentes degradantes, prodúcese una perda de
propiedades portantes, o que pode comprometer a seguridade da estrutura. Nestes casos podemos optar pola utilización de próteses de madeira, que permiten conservar e recuperar a función da peza, ademais de recuperar a masa de madeira destruída. Incluso pode servir para aumentar a sección da viga.

 

O proceso de reparación con próteses de resina epoxi

Procederase a colocar as armaduras e, a seguir, o encofrado perdido na zona a reparar. Isto farase se é posible con madeira da mesma época, procedente da mesma obra. E acábase cun vertido do
formigón formado pola resina, o endurecedor máis o árido silíceo. Finalmente píntanse os elementos de madeira, co que conseguimos disimular a intervención; desta maneira a madeira quedará
totalmente restaurada parecendo nova.

 

As características das próteses de resina epoxi

As próteses constrúense utilizando baleas, que poden ter distintas cores e diámetro, de formulación epoxi reforzadas con fibra de vidro. Trátase dunhas baleas altamente rugosas para facilitar a súa
ancoraxe a distintos produtos, morteiros de cemento ou sintéticos, como é o caso co epoxi. Teñen unha elevada resistencia química, sen risco de corrosión, impermeables, duradeiras no tempo,
inalterables e con alta resistencia á tracción e cortante, cunha moi baixa deformación baixo carga.

 

Operario trabajando en viga de madera

Vantaxes das próteses de resina epoxi

 • Conservación e recuperación da función da peza de madeira deteriorada.
 • Recuperación da masa de madeira destruída.
 • Posibilidade de incrementar a sección dunha viga.
 • Ancoraxe das baleas de fibra de vidro da prótese a distintos produtos, morteiros de cemento ou sintéticos.
 • Alta resistencia química sen risco de corrosión, impermeabilidade e durabilidade no tempo.
 • Elevada resistencia a tracción e cortante cunha moi baixa deformación baixo carga.
 • Magnífico comportamento en esforzos de tracción, permitindo poñer de novo en carga vigas partidas ou que teñan a cabeza destruída.
 • Fácil de moldear, o que permite traballar sobre calquera fenda ou fisura.
 • Íntima unión e adherencia cos demais materiais, como a madeira.
 • Posibilidade de ser máis económicas en comparación con outras solucións, xa que non requiren desmontar cubertas ou forxados.

 

Coidado e mantemento das vigas reparadas con próteses de resina epoxi

É importante ter en conta que as vigas reparadas con próteses de resina epoxi tamén necesitan un mantemento adecuado para prolongar a súa vida útil. É recomendable:

 • Evitar o contacto directo coa auga ou a humidade excesiva.
 • Non expoñelas a altas temperaturas ou ao sol directo.
 • Mantelas limpas e libres de po e sucidade.

Por outro lado, as próteses de resina epoxi en vigas de madeira tamén ofrecen unha excelente resistencia ao lume, o que aumenta a seguridade das estruturas en caso de incendio. A resina epoxi é
un material altamente resistente ao calor máis á combustión, o que permite que a estrutura de madeira poda soportar as altas temperaturas do lume durante un período de tempo maior, o que pode ser crucial en situacións de emerxencia.

 

Prótesis de resina en Viga de madera

Empresa profesional en próteses de resina epoxi para vigas de madeira

En ARUMIA, especializámonos na reparación de vigas de madeira con próteses de resina epoxi en Galicia. Co noso equipo de profesionais altamente capacitados e experimentados, ofrecemos
servizos de alta calidade que garanten a máxima eficiencia e seguridade na reparación de estruturas de madeira danadas. O noso obxectivo é preservar a integridade das estruturas de madeira existentes e prolongar a súa vida útil de maneira efectiva e rendible.

En conclusión, as próteses de resina epoxi en vigas de madeira son unha solución efectiva e duradeira para a reparación de estruturas de madeira danadas. Cunha adecuada preparación da
superficie, aplicación coidadosa e posterior mantemento, estas próteses poden mellorar significativamente a resistencia e estabilidade das estruturas de madeira, ao tempo que se conserva
o seu aspecto e beleza natural.

Se necesita reparar vigas de madeira danadas, non dubide en contactar con ARUMIA para obter servizos de alta calidade e profesionais en Galicia.

As 5 pragas máis comúns no inverno

As 5 pragas máis comúns no inverno

O control de pragas é unha parte esencial da vida cotiá, especialmente durante os meses de inverno cando unha variedade de intrusos indesexables poden buscar refuxio nos nosos fogares. Quer que falemos de  ratas, cascudas, chinches, formigas ou pulgas, todas estas...

read more
×